I BRANDENS SPÅR

Nära 9 500 hektar skog brann i Ljusdal under de två sista veckorna i juli.

Släckningsinsatsen var enorm. Branden bekämpades av brandmän från Sverige och utlandet. Av frivilliga, av hemvärnet, av militären. Människor slet dygnet runt. På marken och i luften, med brandslangar och vattenkannor, med flygplan och helikoptrar.

Nu är bränderna släckta och lugnet har åter lagt sig. De sargade skogarna står kvar, märkvärdigt vackra i sin förstörelse, livsfarliga att gå in i.

Vi besöker Ljusdal efter branden.